Followers

Sunday, July 5, 2009

Isi pembentangan kumpulan 2

Bagi sesiapa yang tidak sempat menyalin isi pembentangan kumpulan 2 hari ini, cikgu sertakan disini ringkasannya:
DEFINISI LUKISAN: Hasil seni visual yang menggunakan media kering, tanpa warna atau dengan warna yang terhad. Karya Lukisan mementingkan unsur garisan dan jalinan dalam menonjolkan srtuktur dan bentuk objek.
MEDIA LUKISAN: Terdiri dari media-media kering seperti pensel, arang, pastel, kapur, pensel warna dan conte. Manakala media lukisan dari jenis basah pula ialah media yang tidak berwarna seperti dakwat cina. Cat air juga boleh dianggap karya lukisan sekiranya ia hanya menggunakan satu warna sahaja dengan menekankan struktur bentuk.

No comments:

Post a Comment