Followers

Thursday, February 28, 2013

Aktiviti 12: garisan grid

Garisan grid boleh digunakan supaya pelajar lebih faham perspektif. Gunakan kaedah mengukur, lukis garisan grid yang disediakan dari tempat masing- masing.

Thursday, February 7, 2013

Aktiviti 11: Meniru objek bergaris lengkung

Objek yang di pilih kali ini ialah pasu bunga, untuk mendapatkan garisan lengkung dan bulatan

Aktiviti 10: Melukis objek bergaris lurus

Aktiviti kali ini ialah untuk mengaplikasi kemahiran menghasilkan garisan lurus tanpa pembaris. Sebuah kerusi kayu dijadikan subjek untuk dilukis kali ini , kerana hampir keseluruhan bentuknya bergaris lurus. Bermula dengan searching line, confident line, quality of line dan seterusnya hingga siap.

Monday, February 4, 2013

Aktiviti 9: Perspektif dalam lukisan

Perspektif dalam lukisan akan menghasilkan kesan ruang kedalaman (depth, deep space). Pelajar harus memahami perspektif untuk memghasilkan lukisan yang logik serta mematuhi kadar banding.
Aktiviti kali ini ialah menghsilkan imej beberapa kuboid dengan perspektif dua titik lenyap. Kemudian kuboid- kuboid tersebut di olah menjadi bangunan.