Followers

Monday, February 4, 2013

Aktiviti 9: Perspektif dalam lukisan

Perspektif dalam lukisan akan menghasilkan kesan ruang kedalaman (depth, deep space). Pelajar harus memahami perspektif untuk memghasilkan lukisan yang logik serta mematuhi kadar banding.
Aktiviti kali ini ialah menghsilkan imej beberapa kuboid dengan perspektif dua titik lenyap. Kemudian kuboid- kuboid tersebut di olah menjadi bangunan.

No comments:

Post a Comment