Followers

Thursday, June 3, 2010

Arca instalasiInstalasi merupakan merupakan salah satu kaedah persembahan seni visual dalam satu ruang nyata. Arca instalasi dipersembahkan dengan menyusun objek-objek seni seperti arca, lukisan, cetakan atau catan dalam satu komposisi yang telah dirancang oleh pengkarya. Gambar diatas merupakan karya dari jenis instalasi.

No comments:

Post a Comment