Followers

Monday, January 14, 2013

Latihan4: Lukisan kontur dan gridl

Objektif aktiviti kali ini ialah untuk meningkatkan kefahaman tentang struktur objek. Pelajar akan mampu menimbulkan imej setelah faham strukturnya.

No comments:

Post a Comment