Followers

Thursday, April 25, 2013

Try reka bentuk industeri + pembungkusan

1.Lukis objek yang diberi.
2. Lukis 3 hingga 5 thumbnai untuk mengubah suai objek menjadi lebih ergonomik / mesra pengguna.
3. Lukis satu cadangan akhir untuk reka bentuk baru objek tersebut.

No comments:

Post a Comment