Followers

Wednesday, April 8, 2009

MENGEMBANGKAN IDEA DENGAN MIND MAPPING

Mind mapping atau peta minda merupakan satu kaedah pembelajaran secara menghafal yang berkesan. Selain menghafal peta minda boleh digunakan untuk mengembangkan idea dalam menghasilkan produk seni. Untuk mengembangkan tema dalam soalan STPM 2009 yang bertemakan WAJA dan GELOMBANG, murid tingkatan enam atas dikehendaki membuat satu peta minda pada sehelai kertas lukisan bagi mengembangkan idea masing-masing. Sila bawa peta minda tersebut untuk dibincangkan dalam kelas pada 9/4/2009.

No comments:

Post a Comment