Followers

Thursday, August 4, 2011

Transformasi karya Piet Mondrian

Piet mondrian merupakan salah seorang pelukis yang mempunyai identiti karya yang tersendiri. Sepanjang hidup beliau hanya melukis pohon epal. Bermula dengan pohon epal yang dilukis secara realistik kemudian di pecah-pecahkan menjadi satah-satah, seterusnya menjadi garisan dan rupa , akhir sekali menjadi rupa geometrik yang rimgkas. Karya beliau menjadi ikutan para pereka yang seterusnya memasukkan elemen karya Mondrian delam perekaan perabot, pakaian, kasut dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment