Followers

Wednesday, October 31, 2012

contoh soalan dan jawapan esei Seni Visual STPM


 
 
1. Gambar diatas diatas merupakan rekaan label untuk pembungkusan  produk berkaitan media lukisan.  Huraikan ciri-ciri rekaan nya.
 
SKEMA:
 Pendahuluan
   Reka bentuk pembungkusan ialah bidang perekaan komunikasi visual, dibawah pengkhususan Grafik.
 - Ciri-ciri rekaan grafik ialah menggabungkan Teks dan ilustrasi untuk menyampaikan maklumat kepada audien. 
  Isi 1 
  - Teks utama : “Z-BRA”, - merupakan jenama produk- dipaparkan dengan saiz yang besarmenjadi titik fokus dalam rekaan - Terdapat penggunaan prinsip kontra.
  - Teks sampingan : “Drawing Charcoal Stick”,  dan beberapa teks penerangan  lain ditulis dalam saiz yang lebih kecilsebagai sokongan kepada teks utamaMenerangkan tentang produk . 
  Isi 2
  - Ilustrasiseekor kuda belanggambaran imej penuhsedang berlari.
  -  Keseluruhan rekaan Cuma menggunakan warna hitam, berlatar belakangkan putih.
  - Pemilihan warna  dan ilustrasi sesuai dengan jenis barang  - produk dalam pembungkusan ialah arang untuk melukis.
  -  Tiada ilustrasi sampinganunsur seni yang minima,  menunjukkan terdapat penggunaan prinsip ekonomi dalam  rekaan label tersebut. 
 
  Penutup
  - Rekaan label tersebut berjaya mewujudkan ciri keterbacaan. Reka letak teks dan ilustrasi amat sesuai  Jelas, ringkas, mudah difahami.
 

No comments:

Post a Comment