Followers

Sunday, October 27, 2013

Final assessmentProses penilaian akhir kami lakukan semasa pameran berlangsung. Pelajar diminta membentangkan segala lakaran dan kajian visual. Sedikit soal jawab perkaitan antara imej dengan tema bagi menjelaskan makna karya.
Ada yang mampu membentang dengan baik, ada yang sederhana, ada yang terlalu lemah pengucapan verbal walaupun ekspresi Visualnya baik.

No comments:

Post a Comment