Followers

Monday, May 28, 2018

Soalan : Bincangkan perbezaan antara arca berfungsi dengan arca estetik

Pendahuluan
Arca merupakan pengkaryaan seni halus yang dipersembahkan dalam bentuk 3 dimensi, boleh dinikmati dari sudut pandangan 360 darjah. Terdpat dua kategori arca iaitu arca berfungsi dan arca estetik.

Arca Berfungsi

Merupakan seni arca yang mempunyai nilai gunaan disamping menjadi sebuah karya seni tampak. Dalam seni tradisi kebanyakan objek 3 dimensi seperti hulu keris, tembikar, kukur kelapa dan jebak puyuh dibuat dengan penuh kesenian bagi memenuhi naluri estetik tukang buat dan khalayak. Selain indah objek-objek tersebut juga mempunyai fungsinya. Pada masa kini arca berfungsi semakin kreatif dihasilkan pada objek-objek kegunaan harian.

contoh seni tradisi ulu keris

Diperik dari Contoh seni tradisi kukur kelapa
dipertik dari:

Contoh arca berfungsi dalam seni moden
credit to:


Arca estetik
Arca estetik dibuat semata-mata untuk tujuan kesenian. Arca dipamerkan ditempat awam mahupun tertutup. Arca estetik dinilai dari sudut kesenian sahaja tanpa mengambil kira soal keboleh gunaannya.
Contoh arca awam 
Credit to:

No comments:

Post a Comment